Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
. . . . min dagbok om håndarbeid, gjenbruk, mat, interiør, turene mine, og andre ting som skjer mellom himmel og jord . . . .

søndag 22. juli 2012

Dagen i dag!

Dagen i dag er ettertanken og kjærlighetens dag. Den er vond og god på sammen tid.  Jeg skal aldri glemme denne dagen for et år siden, jeg sørger over de døde og vil aldri glemme dem. Jeg vil heller ikke glemme de levende. Jeg vil glede meg over livet, kjærligheten og samholdet. Vi sørger alle, hver på vår måte.

                                                                              
  KJÆRLIGHETEN ER DEN ENESTE BRO
MELLOM LIVET OG DØDEN.
SKJØR SOM EN SPINDELVEVSTRÅD,
STERK SOM ET
REDNINGSTAU.

Anne Lise Knoff

Anette

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar